Matching

De VU vindt het belangrijk dat je een studie kiest die goed bij je past! Zodat je goed weet wat er van je verwacht wordt om succesvol in je studie te zijn én wat jij van de opleiding kunt verwachten. Naast het oriënteren op de website, het bezoeken van voorlichtingsdagen en verdiepende activiteiten, helpt VU Matching je met het maken van een goede keuze. Door te checken of je de juiste keuze hebt gemaakt, vergroot je de kans om uiteindelijk je opleiding succesvol te doorlopen.

Matchingsvragenlijst
De eerste stap van VU Matching houdt in dat je na je aanmelding in Studielink, als onderdeel van je verdere aanmelding bij de VU, een digitale vragenlijst invult. Deze vragenlijst ontvang je vanaf februari 2015. De vragenlijst is geen toets, maar helpt om inzicht te krijgen in jou als student en biedt je een reflectie op de studie waarvoor je je hebt aangemeld.

Matchingsactiviteit
Na het invullen van de vragelijst, word je bij de opleiding CIW uitgenodigd voor de matchingsactiviteit. Tijdens deze dag volg je colleges, ontmoet je medestudenten, bestudeer je studiestof en/of maak je een toets. Dit geeft je een realistische ervaring met en een goed beeld van de opleiding.

De meeste opleidingen houden de matchingsactiviteit kort na het vwo-eindexamen en voor de uitslag van het eindexamen. Zorg dus dat je beschikbaar bent! In februari 2015 worden alle data en het programma van de dag per opleiding online bekendgemaakt. De Matchingsactiviteit van CIW is gepland op 7 juni 2016.

Aanmelden voor CIW – Uiterlijk 1 Mei
Vanaf collegejaar 2014/2015 is de uiterste aanmelddatum voor opleidingen in het hoger onderwijs vervroegd naar 1 mei. De vervroegde aanmelddatum geeft aankomende studenten de tijd zich te oriënteren op een opleiding, de studiekeuze te checken en zo een bewustere studiekeuze te maken. Zo wordt studie-uitval zoveel mogelijk voorkomen.

Als je je aanmeldt voor 1 mei kan een opleiding je niet weigeren op basis van de uitkomst van matching. Deelname aan VU Matching is verplicht maar er zijn geen kosten aan verbonden. Als je je aanmeldt na 1 mei bepaalt de opleiding of je mag beginnen aan de opleiding of niet. Dit gebeurt op basis van de matchingsactiviteit. In februari is bekend wat de opleidingen van je verwachten.

Meer lezen over Matching? Kijk op deze pagina.