Schrijven en vertalen

Vertalen is een vak. Tekstschrijven ook. Elke dag worden duizenden teksten geproduceerd en gepubliceerd, direct in het Nederlands of vertaald naar het Nederlands. In die teksten mogen natuurlijk geen (ver)taalfouten voorkomen, maar ze moeten vooral ‘goed’ zijn: duidelijk, overtuigend, of inspirerend – al naargelang hun doel. En ook vertaalde teksten moeten klinken als teksten die in het Nederlands geschreven zijn; ze moeten goed in de Nederlandse context kunnen functioneren.

Met het programma Schrijven en Vertalen (Engels-Nederlands) leiden we je op tot een vertaler of  tekstschrijver die bij het toepassen van professionele schrijf- en vertaalvaardigheden kan putten uit taal- en tekstwetenschappelijke kennis over onder andere de verschillen tussen het Engels en het Nederlands, vertaalstrategieën, tekststrategieën, tekstkwaliteit, en tekstoptimalisering. Bovendien leren we je hoe je bij het vertalen en optimaliseren van teksten moet omgaan met de invloed van schrijfcultuur en normativiteit.

Klik hier voor meer informatie over het programma, beroepsmogelijkheden, toelating en aanmelding.