Colofon

Dit is de website van de Bacheloropleiding Communicatie- & Informatiewetenschappen (Communication and Information Science) van de Faculteit der Geesteswetenschappen (voorheen Faculteit der Letteren) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zie ook de corporate CIW website hier.

  • Deze site is op 9 januari 2015 online gegaan en wordt onderhouden door leden van de groep Taal, Literatuur en Communicatie. Hun namen vind je hier.
  • De informatie die deze website bevat over de opleiding is – behoudens evidente verschillen in formulering en het gebruik van beeldmateriaal – identiek aan de informatie op de corporate website van de Vrije Universiteit.
  • Mocht er niettemin onduidelijkheid ontstaan, dan heeft de tekst op de corporate website prioriteit. Deze bevat dus de officiële informatie.
  • We zijn bij ons weten zorgvuldig om gegaan met het gebruik van rechtendragend beeldmateriaal. Wanneer dat onverhoopt niet zo is, vernemen we dat graag onmiddellijk per email. We zullen dat beeldmateriaal dan verwijderen en/of andere gepaste maatregelen nemen.
  • Gijs van der Hammen van Boomvis Multimedia ontwierp de site, met het WordPress CMS als fundament.