Raad van Advies

De Faculteit der Geesteswetenschappen heeft in 2014 besloten dat het wenselijk is om onderwijs en onderzoek op een systematische manier te confronteren met de academische beroepspraktijk en met de onderzoeksvragen die daaruit voortkomen. Zij wil een brug slaan tussen universiteit en samenleving en heeft per cluster van opleidingen een Raad van Advies ingesteld. Deze raden, die worden samengesteld uit alumni van de faculteiten en specialisten met gezag, evalueren of de loopbaan- en beroepsoriëntatie in het curriculum voldoende effectief is. Daarnaast adviseren de raden over de aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk en onze valorisatie-activiteiten. In de Raad van Advies van Communicatie- en Informatiewetenschappen hebben de volgende leden zitting:

Kasper Nijsen (Google- Freelance vertaler),
Marjoleine Bonheur (eigenaar tekstbureau),
Astrid Kruythoff (logopediste),
Heleen de Groot (Redacteur LKCA),
Elena Tribushinina (onderzoekster),
Annemieke Kreuning (Uitgeverij),
Anoek Eckhardt (LinkedIn),
Eva van Mossevelde (EenVandaag)
en Janine Jongsma (KRO NCRV).