Vrijdag 9 juni: BA-studenten presenteren hun scripties

Op vrijdag 9 juni zal het scriptiesymposium plaatsvinden. Tijdens dit symposium zullen de derdejaars BA-studenten van CIW hun scripties (die ze begin juni moesten inleveren) presenteren voor vrienden, familie en andere geïnteresseerden. Voor meer informatie kun je terecht of www.ciw2017.nl of facebook.

flyer colloquium