Profielen

Na het brede eerste jaar van CIW specialiseer je je door een profiel te kiezen. Er zijn drie profielen (Media en Journalistiek, Talen en Organisaties, en Toegepaste Taalwetenschap). Als je op het profiel klikt lees je meer over het algemene profiel en de afstudeerrichtingen die je binnen het profiel kunt kiezen. Wil je meer weten over specifieke vakken die binnen de profielen gegeven worden, kijk dan in de studiegids op de algemene VU website.

M&J    TT