Toegepaste Taalwetenschap

Ben je benieuwd wat er allemaal komt kijken bij het leren van een moedertaal, een tweede taal of een vreemde taal, dan kun je kiezen voor het profiel Toegepaste Taalwetenschap. Hoe leren kinderen hun moedertaal? Waarom gaat die taalverwerving zoveel moeilijker als we ouder worden en een tweede taal leren? Om deze vragen te kunnen beantwoorden bestudeer je de taalwetenschappelijke achtergrond van het Nederlands en Engels of Spaans. Deze kennis leer je vervolgens toepassen om oplossingen te zoeken voor verschillende taal(leer)problemen.

‘Ik ben niet bom!’

Tijdens examens krijgen veel scholieren met dyslexie extra tijd om hun toets te maken. Maar helpt dit ook echt? En wat kun je er nog meer aan doen? En wat doe je als er zich andere taalproblemen voordoen? In de afstudeerrichting Taalontwikkeling en taalstoornissen leer je hoe mensen een taal leren en wat er bij de ontwikkeling mis kan gaan, bijvoorbeeld als een kind opgroeit met een gehoorbeperking.

Met deze richting kun je bijvoorbeeld op een onderwijsbegeleidingsdienst aan het werk als adviseur op het gebied van spraak/taal problemen, aan de slag als ontwikkelaar van screeningsmaterialen om taalproblemen vroeg op te sporen, of verder leren in de master Taalstoornissen aan de VU.

Soft Ketchup?

De meeste Nederlanders weten wel hoe je ’t Kofschip of ’t Fokschaap gebruikt. Maar hoe zou je die werkwoordvervoegingsregel uitleggen aan anderstaligen die Nederlands willen leren? In de afstudeerrichting Taal en onderwijs leer je welke processen een rol spelen in het leren van een vreemde taal en hoe je daar als docent op in kan spelen.

Met deze richting kun je uiteindelijk aan het werk als NT2-docent, ontwikkelaar van lesmateriaal voor NT2- docenten of bijvoorbeeld als projectmedewerker taal en inburgering.

Een van de vakken Taalwetenschap in het eerste jaar is Taal in Context. Lees hier meer over wat de eerstejaars daarvan zeggen.